opracowanie graficzne Piotr Serwacki
powered by asis.pl
Warszawa • tel.: 601 25 67 78 • e-mail: piotr@serwacki.pl
W mojej pracy zawodowej niejednokrotnie tworzyłem fotograficzną dokumentację związaną zazwyczaj z udokumentowaniem etapów jakiegoś procesu twórczego. Były to zazwyczaj budowy, remonty i modernizacje. Może to być jednak dowolny obiekt (zdarzyło mi się np. udokumentować fakt wyhodowania szczepów bakterii z badanych produktów spożywczych) i to nie zawsze podlegający przemianie. W grę wchodzi dokumentacja stanu technicznego przedmiotów (maszyn, urządzeń, budynków, samochodów) zazwyczaj do celów ubezpieczeniowych lub archiwizacyjnych.
Zajmuję się retuszem zreprodukowanych starych dokumentów i fotografii. Dawniej wykorzystywaną technikę fotograficzną obecnie najczęściej zastępuję skanowaniem i retuszem cyfrowym zniszczonych zdjęć.
Wykonuję fotografie przedmiotów w taki sposób, by umożliwić naniesienie na nie wymiarowania. Zdjęcia takie potrzebne są zazwyczaj do stworzenia dokumentacji technicznej, a w wielu przypadkach instrukcji obsługi danego przedmiotu. Oczywiście w takich przypadkach standardowo usuwane jest tło spoza fotografowanego przedmiotu.