opracowanie graficzne Piotr Serwacki
powered by asis.pl
Warszawa • tel.: 601 25 67 78 • e-mail: piotr@serwacki.pl
Są to szczególnego rodzaju zdjęcia katalogowe. Zalicza się do nich reprodukcje obrazów i grafik, które wymagają starannego odwzorowania reprodukowanych barw. Do nich należą również zdjęcia wszelkiego rodzaju przestrzennych dzieł sztuki i bibelotów. Poza tym zdjęcia monet, medali, banknotów i znaczków pocztowych czyli szeroko rozumiana numizmatyka i filatelistyka.

Możliwe jest również wykonywanie zdjęć biżuterii i wyrobów jubilerskich.

Przykładam szczególną uwagę na odwzorowanie szczegółów oraz zachowanie odpowiedniego kąta fotografowania dla całych serii przedmiotów.

Zdjęcia takie mogą być wykorzystywane zarówno do celów handlowych jak i ubezpieczeniowych.