opracowanie graficzne Piotr Serwacki
powered by asis.pl
Warszawa • tel.: 601 25 67 78 • e-mail: piotr@serwacki.pl
W ramach zdjęć reklamowych wykonuję wszelkiego rodzaju aranżacje, kompozycje i artystyczne wariacje. Są to fotografie zarówno przedmiotów jak i osób wykonane według mojej autorskiej koncepcji lub zrobione ściśle z wytycznymi zleceniodawcy.

Na życzenie zamiast techniki cyfrowej możliwe jest wykonanie zdjęć techniką srebrową na tradycyjnych błonach fotograficznych.

Stosując techniki cyfrowe możliwe jest wykonanie wszelkiego rodzaju retuszu i korekt obrazu, a także zastosowanie różnych efektów specjalnych jakie dają programy komputerowe.

Odpowiedni dobór oświetlenia, zastosowanie kolorów lub wykonanie zdjęć monochromatycznych pozwala na osiągnięcie dodatkowego klimatu fotografii.

Współpraca z charakteryzatorem lub wizażystą umożliwia uchwycenie pożądanego wizerunku fotografowanych osób.