opracowanie graficzne Piotr Serwacki
powered by asis.pl
Warszawa • tel.: 601 25 67 78 • e-mail: piotr@serwacki.pl
Swoją firmę założyłem w lipcu 1992 roku, zaraz po skończeniu Technikum Fototechnicznego w Warszawie noszącego wówczas imię Jurija Gagarina. Jednocześnie rozpocząłem studia w Politechnice Warszawskiej na kierunku Poligrafia. Firma, która w 1999 roku otrzymała docelowo nazwę „Serwacki Media Studio”, rozszerzyła swą działalność o świadczenie usług graficznych, prepress oraz poligraficznych. W roku 2002 moją karierę zawodową przerwała choroba (patrz „o mnie” S.O.S.), lecz firma pracowała aż do lutego 2005. W listopadzie 2005 obroniłem pracę magisterską ukończonych wcześniej studiów.
Przedłużająca się rekonwalescencja uniemożliwiła mi skuteczne kierowanie firmą nie mówiąc już o jej rozwoju.
Mimo dużych problemów zdrowotnych w 2008 roku podjąłem decyzję o chęci powrotu do zawodowego wykonywania zdjęć. Z końcem roku jako osoba niepełnosprawna otrzymałem dotację z urzędu pracy, z funduszy PFRON na rozpoczęcie działalności, którą uruchomiłem z pierwszym dniem stycznia 2009.
Mimo choroby nieustannie zajmowałem się fotografią doskonaląc swoje umiejętności na gruncie prywatnym, uczestnicząc w konkursach i warsztatach.
Zdobytą na studiach wiedzę z zakresu systemów zarządzania kolorem, rozszerzoną o różne publikacje i doświadczenie zawodowe postanowiłem dodatkowo wykorzystać. Dlatego w mojej ofercie znajduje się kalibracja wykorzystywanych w procesach reprodukcyjnych urządzeń. Służę pomocą firmom, które systemy zarządzania kolorem chciałyby u siebie wdrożyć.